Karaoke TOP ONEKaraoke TOP ONE


Chủ đầu tư: Trung Quốc
Hàng mục thi công:

          + Thiết kế, thi công toàn bộ hạng mục âm thanh
          + Thiết kế, thi công toàn bộ hạng mục ánh sáng
          + Toàn bộ phòng hát sử dụng hệ thống âm thanh của cao cấp của LDH Audio
          + Nội thất cao cấp

Dự án khác

Scroll
Liên hệ

Hỗ trợ bán hàng

0348545888

ldhaudiovietnam@gmail.com

Hỗ trợ bán hàng

0907708689

ldhaudiovietnam@gmail.com

Hỗ trợ kỹ thuật

0348545888

ldhaudiovietnam@gmail.com